PILAR SMKN 1 KARANGGAYAM

 1. Berakhlak mulia
  Pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMKN 1 Karanggayam wajib berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan kitab suci berupa adab atau kesopanan yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kepada umatnya. Akhlak mulia secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua berakhlak kepada ciptaan Tuhan yang Maha Esa.
 2. Siap bekerja
  Pendidikan di SMKN 1 Karanggayam wajib menyiapkan siswa siap bekerja.
 3. Siap berwirausaha
  Pendidikan di SMKN 1 Karanggayam wajib menyiapkan siswa siap berwirausaha.
 4. Siap melanjutkan
  Pendidikan di SMKN 1 Karanggayam wajib menyiapkan siswa bisa melanjutkan berwirausaha yang sudah dirintis mulai kelas 11, dan dilanjutkan setelah lulus SMK atau melanjutkan ke jenjang pendidikan  yang lebih tinggi
 5. Berwawasan Lingkungan
  Pendidikan di SMKN 1 Karanggayam wajib memberikan siswa untuk selalu mencintai, merawat dan peduli lingkungan.